Địa phương xét tốt nghiệp: chờ luật

Thứ trưởng Bùi Văn Ga – Ảnh: Nguyễn Khánh Về cơ bản năm 2018 sẽ duy trì kỳ thi THPT quốc gia như năm nay. Có thể sẽ chỉ có những thay đổi về kỹ thuật. Ví dụ như cho…