Khuyến khích sinh viên học văn bằng 2 ngành du lịch

Nội dung trên được Bộ Giáo dục – Đào tạo đưa ra tại văn bản hướng dẫn áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành về du lịch ngày 20-10. Cụ thể, Bộ Giáo dục – Đào tạo khuyến khích…
Đại học Anh cũng đau đầu với đạo văn

Theo giáo sư Frank Furedi, nếu giáo dục đại học tiếp tục đối xử với sinh viên theo mô hình kinh doanh thì sớm muộn gì sự đạo văn cũng được chấp nhận – Ảnh: Lincoln College Nhiều ý kiến…