Con luôn cho mình là đúng, làm sao?

Chị cho biết gia đình rất khó xử vì con chị có tâm lý chỉ muốn làm theo ý mình, không chịu nghe lời ai. Tại sao trẻ có tâm lý này? – Do tâm lý cho mình là trung tâm:…