Category: Tin tổng hợp

“Thay đổi hoặc tụt hậu”

Chính vì vậy, năm 2018, nhiều trường đại học quyết tâm đã có sự chuyển mình mạnh mẽ theo định hướng nghiên cứu, đẩy mạnh tương tác và khát khao vươn tới chất lượng góp phần đổi mới căn bản…
Những lời nói thú vị trong tình yêu

1. to flirt (verb): tán tỉnh ai đó Ex: Look at Jacqueline flirting with Kyle. It’s so obvious she likes him. (Nhìn cách Jacqueline tán tỉnh Kyle kìa. Rõ ràng là cô ấy thích cậu ta.) 2. serenade (noun) :…