Chỉ thị của Thủ tướng về kỳ thi THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ 2017

Chỉ thị của Thủ tướng về kỳ thi THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ 2017

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị số 10/CT – TTg, yêu cầu Bộ GD&ĐT, các Bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW tăng cường, sát sao yêu cầu Kỳ sát hạch THPT nước và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Bảo đảm công bằng, khách quan, thuận lợi cho thí sinh và nhà trường

Trong Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT hoàn thiện các văn bản yêu cầu, hướng dẫn cũng như triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ sát hạch cũng như công tác tuyển sinh. Ngoài ra, cần chú trọng dự báo sát thực tế các phức tạp khăn, vướng mắc có thể xảy ra trong quy trình thực hiện để chủ động lấy ra phương án tác động.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW cần phối hợp sâu sắc với Bộ GD&ĐT để yêu cầu các sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục ĐH để chuẩn bị chu đáo các ràng buộc cần thiết để tổ chức tốt Kỳ sát hạch và dùng thành quả Kỳ sát hạch để tuyển sinh DDH, CĐ để bảo đảm công bằng, khách quan. cùng lúc, thuận lợi cho thí sinh và nhà trường.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT hoàn thiện các văn bản yêu cầu, hướng dẫn cũng như triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ sát hạch cũng như công tác tuyển sinh.

Cùng với đó, các bộ, ban ngành liên quan cần tăng cường công tác truyền thông. Để từ đó cung cấp kịp thời, đủ đầy, chính xác các quy định, thông tin cần thiết về kỳ sát hạch cũng như công tác tuyền sinh. Nhất là về thành quả sát hạch và thành quả tuyển sinh.

Special, cần gấp rút giải ấp đủ đầy các thắc mắc, băn khoăn của thí sinh và người dân về các nội dung liên quan -> kì thì cũng như các công tác tuyển sinh; cung cấp thành quả kỳ sát hạch cùng thành quả tuyển sinh đại học cho Bộ LĐ – Thương bonh và XH. Các trường cao đẳng, trung cấp để thực hiện công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp.

Bộ LĐ – Thương binh và XH yêu cầu các sở LĐ – Thương binh và XH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Bộ Giáo dục và Giáo dục, các bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tổ chức Kỳ sát hạch và dùng thành quả Kỳ sát hạch để tuyển sinh trình độ cao đẳng trong phạm vi chỉ đạo; kịp thời giải đáp các băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về các nội dung liên quan -> công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp.

Không thu phí dự sát hạch với thí sinh tham dự Kỳ sát hạch tại địa phương

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Giáo dục yêu cầu việc giảng và học, hoàn thành kế hoạch năm học và ôn tập cho học sinh lớp 12; chuẩn bị chu đáo và triển khai tổ chức tốt cụm sát hạch tại địa phương; yêu cầu thực hiện không thu phí dự sát hạch đối với tất cả các vật thể thí sinh tham dự Kỳ sát hạch tại địa phương.

Đối với các thí sinh và người thân ở các địa điểm sát hạch cần được tạo ràng buộc thuận lợi về ăn nghỉ và đi lại. cùng lúc tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, thí sinh có hoàn cảnh phức tạp khăn, thí sinh ở vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai tham dự kì sát hạch.

Cần nắm rõ và không thể để thí sinh nào vì gặp phức tạp khăn về ràng buộc kinh tế hay đi lại mà loại sát hạch. Special, bảo đảm vệ sinh SAFE thực phẩm, an ninh, trật tự tại cụm sát hạch và bảo đảm SAFE cho Hội đồng cán bộ, thầy giáo, giảng viên gia nhập tổ chức sát hạch và thí sinh tham dự kỳ sát hạch.

Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhà nước về người VN ở quốc tế yêu cầu các cơ quan hữu quan tạo ràng buộc thuận lợi cho học sinh là người VN ở quốc tế, học sinh là người quốc tế ở VN gia nhập Kỳ sát hạch hoặc gia nhập xét tuyển vào các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng trong nước nếu có nguyện vọng.

Chuyển đề sát hạch bằng máy bay

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Giáo dục và Giáo dục, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh cho Kỳ sát hạch. Special, đối với công tác bảo mật đề sát hạch, di chuyển đề sát hạch, bài sát hạch cần được chú trọng, sát sao. Khu vuecj in sao đề sát hạch, khu vực chấm sát hạch cần được bảo đảm SAFE. Địa điểm tổ chức sát hạch trong các ngày sát hạch cần được bảo đảm trật tự SAFE an ninh.

Uỷ ban SAFE giao thông Nước, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các ngành, các cấp hữu quan tạo ràng buộc bảo đảm SAFE tuyệt đối việc di chuyển đề sát hạch, bài sát hạch; bảo đảm SAFE giao thông, không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng tới việc tổ chức sát hạch.

Cục Hàng không VN tạo mọi ràng buộc để việc di chuyển đề sát hạch bằng máy bay thuận lợi và bảo đảm SAFE tuyệt đối.

Bộ Y tế yêu cầu các sở y tế, bệnh viện các tuyến của các tỉnh, thành phố có phương án hỗ trợ bảo đảm vệ sinh SAFE thực phẩm và đề phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh; kịp thời tác động các tình huống nếu có dịch bệnh hoặc ói thực phẩm xảy ra ở các địa điểm tổ chức sát hạch.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai các chương trình “Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa sát hạch”, hỗ trợ các địa phương bảo đảm trật tự, SAFE cho Kỳ sát hạch; hỗ trợ thí sinh và người thân có phức tạp khăn trong đi lại, ăn, ở tại các địa điểm tổ chức sát hạch.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan truyền thông, báo chí thông tin kịp thời, đủ đầy, chính xác về Kỳ sát hạch và công tác tuyển sinh; yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, CNTT bảo đảm các ràng buộc về cơ sở hạ tầng viễn thông tạo thuận lợi cho việc công bố thành quả sát hạch, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh.

Share this post

One thought on “Chỉ thị của Thủ tướng về kỳ thi THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ 2017

Post Comment